Ditt syn

Øyesykdommer og optomap

Ta vare på synet ditt.

Vi tilbyr våre pasienter svært avansert teknologi og anbefaler deg å ta et optomap vidvinklet digitalt netthinnebilde som en del av din utvidede øyeundersøkelse.

Et optomap vidvinklet digitalt netthinnebilde gir din optiker verdifull informasjon om din øyehelse. Kombinasjonen av optikerens ekspertise sammen med optomapteknologi gir øyeundersøkelsen økt nytteverdi.

Netthinnen ligger som en fin tynn hinne bakerst inne i øyet som filmen i et kamera. Den mottar lys gjennom linsen i øyet og produserer et bilde som sendes til hjernen. På den måten kan du se. Netthinnen tilhører hjernen. En syk eller redusert netthinne kan ikke sende klare og riktige signaler og derfor er det viktig å kontrollere regelmessig at netthinnen er frisk. Hvis forandringer oppdages tidlig kan de fleste netthinneproblemer og sykdommer behandles og dermed forebygge et for tidlig tap av syn. Selv om du allerede har et godt syn har netthinnen ingen nerveutløpere slik at du kan føle f.eks smerte. Derfor kan det være tilstander i netthinnen du ikke er klar over.

Din netthinne er det eneste stedet på kroppen der blodårene kan ses direkte. Dette betyr at i tillegg til øyelidelser også kan oppdage tegn på andre sykdommer (f.eks. slag, hjertelidelser, hypertensjon og diabetes). i netthinnen. Tidlig oppdagelse er viktig slik at riktig behandling kan bli iverksatt.

Diabetisk retinopati (DR-netthinneskader pga. sukkersyke). Diabetes påvirker øynene og nyrene og er den vanligste årsaken til blindhet. Retinopati oppstår når diabetes skader de små blodkarene i netthinnen.

Aldersbetinget makuladegenerasjon (AMD). Senteret av netthinnen (makula) kan bli skadet når vi blir eldre på grunn av avleiringer av avfallsstoffer "forkalkning". Dette fører til endringer i vårt sentralsyn og gjør daglige aktiviteter som bilkjøring og lesing vanskelig.

Glaukom (økt trykk i øyet også kalt grønn stær). Glaukom kan føre til skade på synsnerven og er en sykdom som nesten alltid utvikler seg uten symptomer.

Hypertensjon (høyt blodtrykk). Økt trykk kan føre til endringer i blodkarene i øyet, noe som indikerer økt fare for kardiovaskulær sykdom (slag eller hjertesykdom).

Hva bidrar optomap med? Et optomap vidvinklet digitalt netthinnebilde fanger over 80% av netthinnen i et panoramisk bilde. Tradisjonelle metoder viser kun 10-12% av netthinnen om gangen. Det unike vidvinklede optomapbildet øker optikerens muligheter til å oppdage selv de tidligste tegn på endringer som vises på netthinnen. ved å se det meste av netthinnen i ett bilde er det lettere for optikeren å gjøre undersøkelsen samt og forklare deg om din øyehelse.

Du bør ta et optomapbilde hver gang du er hos din optiker for kontroll av synet. Nytteverdien blir utvidet neste gang du kommer og tar et optomapbilde fordi optikeren da kan sammenligne bildene fra forrige besøk.

Bør barna ta et optomapbilde også? Siden mange synssvansker starter i ung alder så er det viktig at barna får en best mulig undersøkelse av øynene fra de er små.

Et optomapbilde tas på sekunder og er ikke smertefullt og krever vanligvis ikke bruk av utvidende øyedråper.

200pct_compage.jpg

optomap_image.jpg

 

resizedimage600414-Optos-059.jpg