Ditt syn

Barn, syn og læring

Sjekk ditt barns syn hos oss.

Klinikken er ideell for barn, men også for voksne med lesevansker, for eksempel pasienter med dysleksi eller "gode lesere" som opplever symptomer på ubehag eller forbigående uskarphet til tross for bruk av oppdaterte briller.

I tillegg til en vanlig synsundersøkelse, er en full kartlegging av visuelle ferdigheter inkludert som en del av undersøkelsen.

- Fokuseringsferdigheter

- Konvergens (øyebevegelse og fokuseringskopling)

- Visuelle perseptuelle problemer

- Retningsbevissthet

- Visuell stress

For å forbygge en eventuell forverring av synsproblemer benytter klinikken seg av linser (briller), prismeglass, filterglass og synstrening i behandling av de eventuelle avdekkede tilstander.

Hvis du som foreldre/foresatt har spørsmål om synet til barnet ditt kan du fylle ut vårt spørreskjema: "Barn, syn og læring". Klikk her for å komme til skjema. Er du bekymret for synet til barnet ditt kan spørreskjemaet hjelpe deg i å avgjøre om barnet ditt kan ha nytte av en vurdering i vår klinikk.

Det kan også være nyttig, der det er annen bakgrunnsinformasjon som kan være årsak til barnets timeavtale, om vi mottar dette/denne i forkant av timeavtalen. Dette kan eksempelvis være diagnostisert dysleksi med en pedagog-psykolog evalueringsrapport.

Når bør barns øyne testes?

For å sikre tidlig oppdagelse av eventuelle synsfeil, anbefaler vi at barnet ditt å gjennomgå en synsundersøkelse ved fylte 5 år (1 år etter obligatorisk 4-års kontroll hos lege). Om det ikke avdekkes noen problemer, anbefales synsundersøkelse deretter minst hvert 2. år.

Det spiller ingen rolle om barnet er for ung til å kommunisere med bokstaver - våre optikere bruker moderne utstyr og spesielt utviklede tester som gjør dem i stand til å oppdage visuelle defekter (synsfeil) i alle aldre. Husk, tidlig diagnose fører til mer effektiv behandling og yngre barn er også mer motiverte for å bruke briller.

En rekke synsdefekter arves, så hvis det er historikk av kort- eller langsynthet, astigatisme eller skjeling i familien din, bør du la ditt barns syn sjekkes regelmessig.

Alle våre yngre pasienter blir rutinemessig testet i forhold til synsfeil så som:

  • Myopi (nærsynthet)
  • Hypermetropi (langsynthet)
  • Astigatisme (skjeve hornhinner)
  • Stabisme (skjeling)
  • Amblyopi (nedsatt synsstyrke av ulik årsak)
  • Test av samsyn
  • Test av fokuseringsevne
  • Stereoskopisk syn (3D syn)
  • Test av fargesyn

Vi oppfordrer alle foreldre til å delta og engasjere seg i våre undersøkelser, så spør gjerne om du har noen spørsmål du lurer på. Og husk, synsundersøkelser er morsomme.

Briller og kontaktlinser

Hvis vi avdekker et synsproblem gjøres det en vurdering på om synsproblemet kan avhjelpes med briller eller kontaktlinser. Vi diskuterer selvfølgelig den beste løsningen med deg som forelder og kommer med en anbefaling.

13939435_1233840516650134_4591404764504402870_n(1).jpg