Nyheter

Helsekrav hos helsedirektoratet.Stor optimisme etter møtet! Pelle Knudsen, Knut Luraas og Hans Torvald Haugo foran Helsedirektoratets lokaler. Luraas har vært rådgiver for Norges Optikerforbund også tidligere i prosessen.Informasjon og diskusjon
Siste møte med Helsedirektoratet i forhold til synskravene til førerkort var i desember. Etter dette er foreslått endringer både i helseattesten og veiledere. Utkastene ble sendt Norges Optikerforbund for kort tid siden og var utgangspunktet for dagens diskusjoner.


Helsedirektoratet ønsker fremdeles at primærhelsetjenesten skal avlaste spesialisthelsetjenesten i førerkortsaker. Prinsippet om personlig ansvar via egenerklæring ved søknad om førerkort vil videreføres. Dette betyr at det er mange i Norge som får undersøkt sitt syn på en lokal vegstasjon.


Det lages en enklere undersøkelse som kan utføres av lege, optiker eller øyelege. Ved mistanke skal ulike synsfunksjoner undersøkes nærmere av optiker eller øyelege. Helsedirektoratet poengterer at god faglighet er viktig i håndtering av førerkortsøkere.


Terskelen for å gjøre standardisert automatisk perimetri vil være lav, for eksempel ved undersøkelse av godt voksne. Kravet om kontroll av det sentrale synsfeltet er med som tidligere. Selve attesteringen gjøres enklere med klarere angivelser om det er behov for briller eller ikke.- Vi hadde mange gode diskusjoner med direktoratet i dag, og fikk avklart flere uklare punkter. Tiden vil vise hvordan dette blir til slutt, men det er forhåpninger om at ordningen skal bli enklere å forstå for alle parter ved innføring av nytt skjema. Diskusjon rundt faglige uklarheter, det å påpeke faktafeil i veilederutkastet, sørge for samsvar mellom de ulike dokumentene og felles forståelse på flere sentrale punkter er viktig, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo.

Artikkel hentet fra Norges Optikerforbund www.optikern.no